Najeba

للدفع من خلال البريد المصري لكورس (moderation) 

ارسل فقط (195) جنيه بدلا من 295 جنيه

على الحساب التالي

0723300007404818

على ماسنجر message ومن بعدها ابعتلنا

http://m.me/najebacom

.بتأكيد الدفع

دقائق بعدها قليلة هيجيلك كل تفاصيل دخول الكورس وتقدر تبدأ الكورس في أي وقتDocument